SSE SWALEC

31 August 2017

Details

Venue Phone: 02920 409 380

Venue Website:

Cyrraedd SSE SWALEC
Ar droed
Mae’n cymryd 15 munud i gerdded i Stadiwm SWALEC Orsaf Ganolog Caerdydd.

Ar feic
Mae Llwybr Taf yn rhedeg o Fae Caerdydd i Aberhonddu. Mae mwy na 30 o leoedd parcio beic yn y Stadiwm o dan stondin Pro-Copy. cycle@cardiff.gov.uk

Ar drĂȘn
Ewch i: www.nationalrail.co.uk

Ar fws
Mae bysus rhif 26,6 a 63 yn rhedeg yn gyson rhwng Gorsaf Caerdydd Canolog a Heol y Gadeirlan (gerllaw SSE Swalec). I gael mwy o wybodaeth ewch i: www.travellinecymru.info

Defnyddwyr sat naf
Rhowch y cod post CF11 9XR cyn belled ag y trefnwyd parcio ymlaen llaw.

Location

Address:
Clwb Criced Sir Glamorgan, SSE SWALEC, Caerdydd, CF11 9XR, United Kingdom
ab