Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid

  22/01/2020 18:00   Event ID :16012

Mae’r seremoni wobrwyo yn gyfle i ddod ynghyd i gydnabod effaith thiwtoriaid sy’n cefnogi oedolion i gyflawni eu nodau ac ymestyn ymhellach. Tu ôl i bob dysgwr llwyddiannus mae diwtor sy’n ysbrydoli ac mae’r enwebiadau a gawsom yn adlewyrchu addysg oedolion ar waith ym mhob maes o’n bywyd. Yn aml addysg oedolion yw lle mae pobl yn troi mewn ymateb i argyfwng bywyd, a gaiff wedyn ei hybu gan ddymuniad i fod yn rhiant gwell, gall fod angen iddynt feithrin sgiliau i fynd i gyflogaeth neu newid gyrfa. Mae pob un o enillwyr ein gwobrau yn dangos gallu i ysbrydoli hyder a chariad heintus o ddysgu y mae llawer o oedolion, yn dod yn ôl am fwy unwaith y maent yn ôl ar y llwybr.

ab