Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru 2018

  23/11/2018 09:30   Event ID :12576

Dau ddegawd o ddatganoli: ble nesaf ar gyfer cyflogadwyedd a sgiliau yng Nghymru

Bydd y Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau yn asesu’r ddau ddegawd diwethaf ac yn edrych ymlaen at heriau’r ugain mlynedd nesaf. Bydd yn ystyried beth arall sydd angen i ni wneud i baratoi pobl ifanc ar gyfer y newidiadau cyflym ym myd gwaith, sut y gallwn adeiladu grisiau i helpu pobl symud allan o dâl isel a beth yw’r heriau na chafodd eu datrys yn y farchnad lafur ar ôl dau ddegawd o ddatganoli. Bydd yn edrych ar y dystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio ac yn cynnig dirnadaeth a dysgu i helpu darparwyr, gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr i wella sut maent yn gweithio

 

Amser

09:30 – 16:00

 

Ffi

Sector Cyhoeddus/Preifat:  £195 + TAW

Sector Gwirfoddol/Cymunedol:  £100 + TAW

 

Rhaglen Drafft

9.30am Cofrestru Te a Choffi Arddangosfa
10.15am Agor Sesiwn Llawn Croeso a diben y dydd

David Hagendyk, Cyfarwyddwr, Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru

10.20am Croeso gan y Prif Noddwr, Remploy Cymru
10.30am Ugain mlynedd o ddatganoli: cynnydd, methiannau a’r dyfodol

 

Victoria Winkler (Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan)

Athro Phil Brown (Athro Ymchwil nodedig, Prifysgol Caerdydd)

Stephen Evans (Prif Weithredwr, Sefydliad Dysgu a Gwaith)

11.20am Panel: Meddwl am yr ugain mlynedd nesaf
11.45am Te a choffi, arddangosfa
12.00pm Gweithda

Ble mae marchnadoedd llafur yng Nghymru yn mynd? Cyflwr y farchnad lafur yn awr ac edrych i’r dyfodol

Esblygiad gwneud penderfyniadau darpar ddysgwyr

Cymru ar ei Gorau: Mynd i’r Afael â’r Bwlch mewn Cyflogaeth Anabledd

Gwella cynnydd swyddi yng Nghymru

Diweddariad ar Gynllun Gweithredu Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru

1.00pm Cinio, Ardal arddangosfa
1.40pm Gweithdai

Casglu’r gorau o Gronfa Gymdeithasol Ewrop – Sut mae dylanwadu ar raglenni sgiliau a chyflogadwyedd y dyfodol

Pa ddyfodol i bobl ifanc

Gwella addysg a chyflogadwyedd ar gyfer troseddwyr yng Nghymru

Dyfodol y proffesiwn cyflogadwyedd

Diweddariad ar Gynllun Gweithredu Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru

2.45pm Araith cyweirnod Eluned Morgan AC, Gweinidog Dysgu Gydol Oes a’r Gymraeg

Cwestiynau ac Atebion

3.30pm Panel:  Pe byddwn i’n rhedeg Cymru: blaenoriaethau ar gyfer Prif Weinidog nesaf Cymru
4.00pm Bwrw golwg yn ôl a sylwadau cloi

Anerchiad cyweirnod

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

 

Prif Noddwyr

 

Cefnogwyr y confensiwn

                                      

 

Stondin Arddangos

Os oes gennych ddiddordeb mewn gael stondin arddangos yn y digwyddiad, cofrestrwch eich diddordeb os gwelwch yn dda gyda Wendy Ellaway-Lock

ab