Cynhadledd Addysg Oedolion: Pobl, Lleoedd, Partneriaethau – Cyflwyno Dysgu Gydol Oes i Gymru

  16/05/2018 10:30   Event ID :10705

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gyflwyno cynhadledd addysg oedolion eleni mewn partneriaeth gyda Phartneriaeth Addysg Oedolion Cymru.

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 16 Mai 2018

10:30 – 15:30

 

Lleoliad:

Stadiwm Dinas Caerdydd

Lecwydd, Caerdydd, CF11 8AZ

 

 

Nod y gynhadledd

Mae newidiadau mewn demograffeg a’r economi yn golygu fod angen i ni feddwl eto am ein dull o gyflwyno dysgu a sgiliau i oedolion. Beth sy’n gweithio, beth ddylid ei newid, yn nhermau polisi ac ymarfer.

 

Bydd y gynhadledd yn anelu i drafod sut y gallwn ymateb i angen, tyfu cyfranogiad, gwella a mesur deilliannau ar gyfer dinasyddion, ac adfywio addysg gymunedol.

 

Gwlad fach ydym ond gallwn fod â syniadau mawr i ddatblygu Cymru i arwain y byd mewn dysgu gydol oes.

 

Ffi

£65

Stondin Arddangos

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal gweithdy, neu gael stondin arddangos yn y digwyddiad, cofrestrwch eich diddordeb os gwelwch yn dda gyda Wendy Ellaway-Lock

ab