Cynhadledd Addysg Oedolion: datblygu hawl i ddysgu gydol oes

  20/09/2019 09:00   Event ID :15254

Y llynedd ymrwymodd Llywodraeth Cymru i ddatblygu hawl i ddysgu gydol oes. Gyda thystiolaeth yn parhau i ddangos gwerth dysgu gydol oes ac addysg oedolion i helpu pobl  addasu i’r newid yn natur gwaith, gwella iechyd a llesiant a dod â chymunedau ynghyd, mae gennym gyfle yng Nghymru i gydweithio i wneud hawl newydd i ddysgu yn realaeth.

Bydd y gynhadledd yn trafod ac yn archwilio ar yr elfennau allweddol sydd eu hangen i gyflawni’r hawl i ddysgu gydol oes, yn cynnwys rolau colegau, prifysgolion, dysgu yn y gymuned, darparwyr hyfforddiant a’r trydydd sector. Byddai’n edrych sut i ddarparu cyngor annibynnol ar yrfaoedd, sut i weithio gyda gwasanaethau iechyd lleol a’r hyn y gallwn ei ddysgu o brofiadau o rannau eraill o Ewrop. Bydd hefyd yn ymchwilio’r cyfleoedd ar gyfer creu a hyrwyddo diwylliant o ddysgu gydol oes. Defnyddir canlyniadau’r gynhadledd i helpu cefnogi polisi a syniadau Llywodraeth Cymru.

Anerchiad Cyweirnod

Bethan Sayed, AC

Noddwr Arweiniol

Cefnogwyr Cynhadledd

Lleoliad

Gwesty Radisson Blu, Caerdydd

Porth Meridian, Teras Bute, Caerdydd CF10 2FL

Amser

09:30 – 16:00

Ffi

Cynrychiolydd (Sector Cyhoeddus/Preifat) – £80 + TAW

Cynrychiolydd (Sector Gwirfoddol/Cymunedol/L&W Cefnogwyr) – £70 – TAW

 

ab